ITV

Instituttillitsvalgte for våren  er Vibeke Uthaug (Bachelor) og Marte Westad (Master). De fungerer også som PTV.

Vi er tilgjengelige på studentrådskontoret (bygg 2, nivå 3) på mandager kl. 10:10 til 12:10, og henger forsåvidt mye på GEOLF-kontoret. Kom gjerne innom for en kopp kaffe og en prat!

Hvem vi er og hva vi gjør:
Instituttillitsvalgte er valgt av geografistudentene til å representere dere i møter med ledelsen på Institutt for geografi og i Studentrådet SU.

  • Sammen med Geografisk Fagutvalg passer vi på at studentene blir hørt i saker som behandles på Institutt for Geografi, ved å delta på møter på instituttnivå
  •  Vi tar klagesakene når det gjelder din studiehverdag
  •  Vi tar saker videre til allmøtet, studentrådet, instituttet eller fakultetet
  •  Vi assisterer deg i å finne riktig sted å henvende deg hvis du ikke finner fram selv

Vi har taushetsplikt!

Studentrådene består av to representanter fra hvert institutt på fakultetet og to fakultetstillitsrepresentanter (FTV) for hele fakultetet. I studentrådet diskuteres og vedtas saker som gjelder vårt fakultet og Dragvoll. Det jobbes også mye med sentrale saker på NTNU, fra NTNU-styret og Studenttinget.

Linker:
Studentrådet SU

ITV på facebook

En kommentar om “ITV

Kommentarer er stengt.