Bli instituttillitsvalgt!

Masterstudent i geografi? Lyst på jobb på NTNU? Møt opp på GEOLF-allmøtet torsdag klokka 17.00 i D5! Da skal vi nemlig velge ny instituttillitsvalgt for masterstudentene på Geografisk institutt. Christian, som er tillitsvalgt nå, beskriver jobben som lærerik og engasjerende:

«Som ITV ved geografisk institutt har du mulighet til å delta i studentpolitikken gjennom studentrådet. Du forplikter deg til å sitte kontorvakt på studentrådskontoret to timer i uka, samt å delta på studentrådsmøtet annenhver onsdag.  På disse møtene blir det som regel diskutert forskjellige saker som er relevant for studentene, der NTNU og fakultetet er interessert i høre studentenes meninger. De tillitsvalgte får kompensasjon for kontorvakttiden og studentrådsmøtene. I tillegg får du et eksklusivt innblikk i hva som rører seg på instituttet. Jobben innbærer at du er et bindeledd mellom studentene og instituttet, og derfor representerer du geografistudentene i møter med instituttet. Blant annet får du være med på styremøter, møte i norsk geografisk fagråd og et par møter med administrasjonen og instituttlederen. Alt i alt er det en fin erfaring, og en god ting å ha på CV’en.»

– Christian, fjerdeårs geografistudent og ITV for masterstudentene på Geografisk institutt.

Geografidagene 2014

Geografidagene er vel overstått, og vi i eventkomiteen er slitne, men fornøyde med hva vi har fått til. Tross store utfordringer med busstreik, varsel om vannstenging, avlyste foredragsholdere og leverandører som glemmer oss av (gudene liker oss ikke), synes vi at vi har gjennomført et godt arrangement. Vi har fått mye skryt, men vi er mest opptatt av at de som kom, fikk en god opplevelse, at de har fått noe igjen av foredragene, har lært noe og fått en pekepinn på hva som venter etter studiene. Vi håper dette er noe vi i Geolf kan bygge videre på og gjenta til neste år.

Beste hilsen fra eventkomitéen til Geografidagene

IMG_4821IMG_4816IMG_4805
IMG_4809 IMG_4800 IMG_4771

Jobb

Ferdigutdannet naturgeograf?

Da er følgende strålende for deg: Trondheim kommune søker en naturgeograf til sin komunaltekniknisk enhet. 

Geoteknisk avdeling har to hovedoppgaver, geoteknisk bistand til Kommunalteknikk sine investeringsprosjekt og geotekniske forvaltningsoppgaver. Avdelingen bidrar til at det blir tatt nødvendig hensyn til grunnforhold og rassikkerhet ved utbygging av nye områder og fortetting. I tillegg skal kunnskapen om byens byggegrunn forvaltes, herunder kommunens grunnboringsdatabase. Geoteknisk avdeling har egen borergigg og geoteknisk laboratorium. Okt arbeidsmengde, samt et ønske om å oppnå bredre kompetanse, gjør av vi ønsker å utvide fagmiljøet med en naturgeograf.

Arbeidsoppgavene vil i vesentlig grad være:

 • Svare på henvendelser om skredsikkerhet og grunnforhold i bygge- og reguleringssaker
 • Gjennomføre geotekniske rutineundersøkelser. Opplæring vil bli gitt.
 • Bistå med oppdatering, utvikling og tilrettelegging av grunnboringsdatabase.
 • Avansert bruk av GIS-database
 • Bistå avdelingsleder med skriving av politiske saker og utredninger.

Krav til søker:

 • Utdanning som geograf (mastergrad), med spesialisering innen naturgeografi. Det er ønskelig at fag relevant for skredsikkerhet inngår i fagkretsen.
 • Norsk på morsmålnivå med gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
 • God samarbeidsevne, samt evne til å arbeide selvstendig.
 • Søker må være villig til å ta videreutdanning i geoteknikk. Kurs og noe lesetid i arbeidstiden, men egen innsats må påregnes.
 • God kompetanse innen teknisk GIS og gjerne erfaring med analyse av data.

(Alle fremhevinger gjort av GEOLF)

For mer informasjon og kontakt klikk her.

Søknadsfrist: 05.07.2012 

Ledig GIS-stilling i Østfold fylkeskommune

Plan og miljøseksjonen i Østfold fylkeskommune har ledig et GIS-vikariat fra 1. august til 1. juli 2013. GIS-rådgiveren jobber herfra på tvers av sektorer og fagavdelinger. Stillingen er tilknyttet enheten Østfold Analyse (www.ostfoldanalyse.no). Oppgavene er både produksjon av kart og utviklingsoppgaver, bl.a av turkartet vårt (www.turkart.no).

Her er utlysningsteksten for stillingen: Utlysningstekst GIS-vikar Østfold Fylkeskommune

Bedriftspresentasjon med Geodata

GEOLF inviterer til bedriftspresentasjon!

Geodata er en bedrift som gir deg en spennende karriere med nok av utfordringer og muligheter til videreutvikling. De har rekruttert mange av oss tidligere, og nå kommer de for å friste nettopp deg til en fremtid med GIS, IT og nyskapende løsninger.

Presentasjonen varer i ca én time, med mulighet for å stille spørsmål. Etterpå er det servering av middagsbuffet i kantina.

Arrangementet er åpent for alle årstrinn, siste frist for påmelding er onsdag 21. mars.

Karrieredag og Trøndelagsdagen

Førstkommende onsdag er det Karrieredag på Dragvoll. Dagen starter med gratis frokost på kantina mellom kl 08.00 og 09.30, etterfulgt av selve karrieredagen med bedriftspresentasjoner, jobbsøkerkurs foredrag og stands. Dagen avsluttes med Karrieredagsbankett på Britannia hotell hvor man kan nyte en bedre middag og snakke mer med bedriftene.

Torsdag 22. mars arrangerer Næringsforeningen i Trondheim (NiT) Trøndelagsdagen på Britannia Hotell i Trondheim sentrum kl 10 – 16.

Her får studenter fra høyere utdanning i Trondheim muligheten til å bli kjent med lokalt næringsliv, knytte kontakter for prosjektoppgaver, sommerjobber og faste stillinger i spennende virksomheter.

Trondheim er flere ganger kåret til landets mest attraktive studieby, men mange forlater byen etter endte studier, uten å vite så mye om hva regionens næringsliv kan by på av muligheter og spennende utfordringer. Derfor ønsker NiT, i samarbeid med de ti kommunene i Trondheimsregionen, å vise fram mangfoldet i regionens arbeids- og næringsliv for studentene, og Trøndelagsdagen er et ledd i dette arbeidet. Hoved fokuset til Trøndelagsdagen ligger på de små- og mellomstore bedriftene med hovedkontor i Trøndelag, men også større bedrifter deltar den 22. mars. Kommunene deltar også med egne stands som blant annet forteller om tilbudene til de som er interessert i å etablere seg der.

Arrangementet er åpent for alle studenter i Trondheim, og er selvsagt gratis å delta på for studenter.

Studentene får:

 • Kjennskap til næringslivet i Trondheimsregionen.
 • Kjennskap til kommunene i Trondheimsregionen og hva de kan by på.
 • Knytte kontakter for sommerjobber, prosjektoppgaver, arbeid etter avsluttede studier.
 • Inspirerende foredrag av profilerte næringslivsledere innen en rekke ulike bransjer.
 • Gratis mat og drikke.
 • Delta i trekning av spa-opphold og restaurantbesøk på ærverdige Britannia Hotell i hjertet av Trondheim.

Dette er to gode muligheter til å knytte kontakter, snakke om jobbmuligheter eller finne noen å samarbeide med om masteroppgave. Så vi oppfordere Geolfs medlemmer til å delta!

Godt nytt år!

Heisann, godt nytt år, og velkommen tilbake til studieby1!

2012 kommer til å bli et veldig spennende år for oss geografer. Allerede nå i januar begynner det med et Seminar om klimaendringer med Karen O’Brian i regi av Geografisk Institutt; Ivar Berthling vil holde en forelesning om steinbreer og sist men ikke minst vil det bli valg av ny instituttstillitsvalgt (ITV) – et spennende verv (lønnet) der du kan påvirke instituttets politikk ved å være bindeleddet mellom studentene og instituttet.
Åreturen avrunder januar og er en fin overgang til februar – måneden for vår tradisjonsrike GeoGalla. Dette er eventen du ikke vil gå glipp av i 2012! Tre retters, liveband, prisutdeling, sang, dans, morro, latter og noen overraskelser venter på dere…

I tillegg vil vi gjerne informere om en traineestilling

KystTrainee er en traineeordning under Kysten er klar, et utviklingsprosjekt som dekker kystområdet i Sør-Trøndelag. Ordningen ble startet i 2010 og på sikt er målet å ha minst 10 trainee-er på kysten til en hver tid.

Vi har behov for trainee-er innen en rekke forskjellige fagområder, les mer om våre medlemmer på nettsidene våre. Vårt mål er å gi våre kandidater en unik inngang til arbeidslivet på kysten. Gjennom et faglig utviklingsprogram med fokus på nettverksbygging ønsker vi å bidra til å gjøre tiden som trainee til en lærerik periode.

Kandidatene må ha minst 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning, og et ønske om å ta ansvar i en spennende og utfordrende jobb. Vi forutsetter at du kan tenke deg å bo i en av kystkommunene og har et sterkt engasjement og ønske om å yte ditt beste for arbeidsgiveren du jobber hos.

Søk om stillingen her

Her en liten oversikt over arrangementene:

 • Seminar om klimaendring: «Responding to Climate Change» med Karen O’Brian, onsdag 11. januar kl. 13:15, D14 (Dragvoll)
 • Foredrag om steinbreer med Ivar Berthling, torsdag 26. januar kl. 18:00 (informasjon om rom følger)
 • Åretur med GEOLF, 29.01. – 02.02.12 – (fullt)
 • GeoGalla 2012 på Studenterhytta med akevors (aka Geolympics), torsdag, 16. januar kl. 19:00 (akevors begynner kl 14:00) (billettinformasjon følger)

Fagdag

 Vet du egentlig hva du kan bli når du  er utdannet geograf? Hvis ikke, eller hvis du bare  trenger et lite hint er dette dagen for deg!

Geolf inviterer til fagdag med tema «hva skal jeg bli når jeg blir stor geograf?«. Vi har invitert flinke og interessante geografer fra NTNU, PRIO, Geodata, fylkesmannen og SINTEF, møt opp og få råd og erfaringer fra dem som har gått veien før deg. Dette er en god mulighet til å oppdage hva man kan drive med som utdannet geograf eller få inspirasjon til valg av retning videre innenfor geografi.

Fagdagen vil foregå på auditorium D6 den 12. mai kl 14.00.

Gratis inngang
Enkel servering

Praktikant ved Ambassaden i Maputo, Mozambique

Ambassaden i Maputo søker en praktikant for en periode på 5 – 6 måneder, med ønsket tiltredelse i begynnelsen av januar 2011.

Ordningen med praktikanter ved norske utenriksstasjoner er etablert av UD for å spre kunnskap om og interesse for arbeidet i utenrikstjenesten. Ordningen passer best for studenter eller nyutdannede. 

Praktikanten vil delta i ambassadens daglige arbeid og utføre løpende oppgaver knyttet særlig til bistandsforvaltning i Mosambik.  Også politisk og økonomisk rapportering kan være aktuelt samt ansvaret for oppdateringen av ambassadens webside.

Søkerene bør også være interessert i samfunnsspørsmål, ha gode samarbeidsevner, være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og kunne tilpasse seg kulturelle og sosiale utfordringer som et liv utenfor Norge fører med seg.

Aktuelle kandidater bør ha god formuleringsevne på norsk og engelsk, og gjerne grunnleggende kunnskaper i (eller interesse for) portugisisk.

I vurderingen vil det bli langt vekt på blant annet om søkerne studerer et relevant fagområde og om de har erfaring fra bistandsrelatert eller annet internasjonalt arbeid.

Praktikantordningen er ulønnet, men ambassaden kan utbetale et stipend til studenter som ikke mottar støtte fra Statens lånekasse for utdanning under oppholdet. Stipendet utgjør for tiden NOK 5500 pr måned.  Praktikanten må selv dekke reise- og boligutgifter, samt ordne med bolig. Det er en forutsetning at praktikanten er norsk statsborger og kan dokumentere medlemskap i den norske folketrygden.
 

For informasjon om ambassaden i Maputo ved ambassaderåd Ella Sandnes: esa@mfa.no telefon: + 258 21 480100 

Se også ambassadens hjemmeside  http://www.norway.org.mz/

 
Søknad, vedlagt CV og navn på to referansepersoner, sendes elektronisk til emb.maputo@mfa.no

 

Søknadsfrist er 1.november 2010.