Bli instituttillitsvalgt!

Masterstudent i geografi? Lyst på jobb på NTNU? Møt opp på GEOLF-allmøtet torsdag klokka 17.00 i D5! Da skal vi nemlig velge ny instituttillitsvalgt for masterstudentene på Geografisk institutt. Christian, som er tillitsvalgt nå, beskriver jobben som lærerik og engasjerende:

«Som ITV ved geografisk institutt har du mulighet til å delta i studentpolitikken gjennom studentrådet. Du forplikter deg til å sitte kontorvakt på studentrådskontoret to timer i uka, samt å delta på studentrådsmøtet annenhver onsdag.  På disse møtene blir det som regel diskutert forskjellige saker som er relevant for studentene, der NTNU og fakultetet er interessert i høre studentenes meninger. De tillitsvalgte får kompensasjon for kontorvakttiden og studentrådsmøtene. I tillegg får du et eksklusivt innblikk i hva som rører seg på instituttet. Jobben innbærer at du er et bindeledd mellom studentene og instituttet, og derfor representerer du geografistudentene i møter med instituttet. Blant annet får du være med på styremøter, møte i norsk geografisk fagråd og et par møter med administrasjonen og instituttlederen. Alt i alt er det en fin erfaring, og en god ting å ha på CV’en.»

– Christian, fjerdeårs geografistudent og ITV for masterstudentene på Geografisk institutt.

Nytt masterprogram i entreprenørskap og samfunn

Her er en spennende nyhet fra instituttet:

Nytt masterprogram i entreprenørskap og samfunn ved Geografisk institutt

NTNU satser på innovasjon, og har opprettet et nytt masterprogram i entreprenørskap og samfunn, ved Geografisk institutt. Det nye masterprogrammet søker studenter med samfunnsvitenskapelig- eller økonomisk og administrativ bakgrunn med interesse for entreprenørskap. Programmet skal gi aktuell og etterspurt kunnskap om:

• entreprenørens betydning for samfunnsutviklingen, og samfunnets betydning for entreprenørskap
• entreprenørskap som tverrfaglig forskningsfelt, i skjæringsfeltet mellom teknologi, kultur og samfunn

Målet er at studentene skal forstå sammenhengene mellom entreprenørskap, lokale og regionale omstillingsprosesser, by- og bygdeutvikling og regional- og innovasjonspolitikk. Studiet gir både innsikt i den klassiske forskningstradisjonen rundt entreprenørskap og nye former for entreprenørskap, som for eksempel sosialt entreprenørskap og kulturelt entreprenørskap. Det gir også kunnskap om entreprenørens rolle i en ”grønn” omstilling av næringslivet og i utvikling av kultur- og opplevelsesbaserte næringer.

Det er lagt opp til et tett samarbeid med virkemiddelapparatet, kommuner og organisasjoner som stimulerer entreprenørskap. En god del av undervisningen vil være praksisorientert, slik at masterprogrammet blir relevant for nærings- og arbeidsliv. Masteroppgaven skal også kunne bygges opp rundt praktiske case fra samarbeidspartnere.

For mer informasjon om studiet besøk hjemmesiden eller les vår brosjyre: http://www.ntnu.no/c/document_library/get_file?uuid=ec5e2b5f-9a48-4684-ba3f-edfc07c9c98d&groupId=10443

Godt nytt år!

Heisann, godt nytt år, og velkommen tilbake til studieby1!

2012 kommer til å bli et veldig spennende år for oss geografer. Allerede nå i januar begynner det med et Seminar om klimaendringer med Karen O’Brian i regi av Geografisk Institutt; Ivar Berthling vil holde en forelesning om steinbreer og sist men ikke minst vil det bli valg av ny instituttstillitsvalgt (ITV) – et spennende verv (lønnet) der du kan påvirke instituttets politikk ved å være bindeleddet mellom studentene og instituttet.
Åreturen avrunder januar og er en fin overgang til februar – måneden for vår tradisjonsrike GeoGalla. Dette er eventen du ikke vil gå glipp av i 2012! Tre retters, liveband, prisutdeling, sang, dans, morro, latter og noen overraskelser venter på dere…

I tillegg vil vi gjerne informere om en traineestilling

KystTrainee er en traineeordning under Kysten er klar, et utviklingsprosjekt som dekker kystområdet i Sør-Trøndelag. Ordningen ble startet i 2010 og på sikt er målet å ha minst 10 trainee-er på kysten til en hver tid.

Vi har behov for trainee-er innen en rekke forskjellige fagområder, les mer om våre medlemmer på nettsidene våre. Vårt mål er å gi våre kandidater en unik inngang til arbeidslivet på kysten. Gjennom et faglig utviklingsprogram med fokus på nettverksbygging ønsker vi å bidra til å gjøre tiden som trainee til en lærerik periode.

Kandidatene må ha minst 3-årig høgskole- eller universitetsutdanning, og et ønske om å ta ansvar i en spennende og utfordrende jobb. Vi forutsetter at du kan tenke deg å bo i en av kystkommunene og har et sterkt engasjement og ønske om å yte ditt beste for arbeidsgiveren du jobber hos.

Søk om stillingen her

Her en liten oversikt over arrangementene:

  • Seminar om klimaendring: «Responding to Climate Change» med Karen O’Brian, onsdag 11. januar kl. 13:15, D14 (Dragvoll)
  • Foredrag om steinbreer med Ivar Berthling, torsdag 26. januar kl. 18:00 (informasjon om rom følger)
  • Åretur med GEOLF, 29.01. – 02.02.12 – (fullt)
  • GeoGalla 2012 på Studenterhytta med akevors (aka Geolympics), torsdag, 16. januar kl. 19:00 (akevors begynner kl 14:00) (billettinformasjon følger)

«Wind of Change» – Filmkveld på Selskapssiden, Samfundet

Da begynner vi GEOLF-året tidlig med en liten informasjonsbit fra GI (Geografisk Institutt) om filmen

«Wind of Change», som har premiere
onsdag 24. august
kl. 18.00,
på Selskapssiden på Samfundet.

Filmen handler om en familie i Kenya som lever av jordbruk, og hvordan klimaendringene påvirker deres liv.

NB! Dette er et arrangement av SPIRE, utviklingsfondets ungdom.

Litt bakgrunnsinformasjon:

«I 2011 opplever Øst-Afrika den verste tørken på 50 år. Filmen gir tørken et menneskelig ansikt og viser en mann og en familie som kjemper i kampen mot globale og lokale menneske­skapte klimaendringer. Vi følger tett på familiens hverdagsliv gjennom familiefaren Kisilus sin videoblogg.  Dokumentaren er inspirert av sosialantropologi, og gir et godt innblikk i hvilke utfordringer Kisilu og hans familie møter når sesong for regn, sol og vind er i endring og ulike måter de prøver å tilpasse seg dette på.  Filmen søker å gi en stemme til Sør og vise at klimaendringer ikke først og fremst dreier seg om fortvilte isbjørner på isflak som smelter, men om mennesker! Se også event på Facebook.

I forkant av filmen vil vi fortelle litt om Spire, en ungdomsorganisasjon som jobber for en rettferdig/bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Vi ønsker å se de store sammenhengerne bak det som skaper urettferdighet. Derfor har vi fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. Spire påvirker politikere i Norge og internasjonalt for å skape endring. Vi samarbeider med ungdom i Sør og driver informasjonsarbeid for å inspirere norsk ungdom til handling. Vi er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.» (Kilde: Arrangementsiden på Facebook)

GEOLF anbefaler alle å ta seg litt tid for å se filmen 🙂