Litt av hvert…

Hei og god morgen! 🙂

Vi begynner denne lille nyhetsoppdateringen med en invitasjon fra Studentutvalget i Fortidsminneforeningen.

«Trusler mot kulturminner og kulturmiljø»

Hold av 24. – 25. September!

Denne helgen vil vi ta opp verneproblematikk rundt kulturminner som kanskje de færreste er bevisste på.

Temaene som blir tatt opp: (program lastes ned her)

–         Nålebinding og andre håndverkstradisjoner
–         Samiske kulturminner
–         Kulturminner i utmark
–         Folkemusikk og folkedans
–         Barns egenaktivitet
–         Østmarkaproblematikken
–         Fortidsminneforeningen og stavkirker
–         Kulturminner og lovverk

Sted: Suhm-huset på Kalvskinnet

Priser:
– medlem student/honnør (225kr)
– ikke medlem student/honnør (300kr)
– medlem voksen (300kr)
– ikke medlem voksen (400kr)

Prisene inkluderer lunsj begge dagene.

–         dagspass (ikke inkl. lunsj) selges i døra på begge dagene 200kr

Påmelding innen 09.09.2011 til: stud.fortid@gmail.com, max 70 plasser
Bindene påmelding ved betaling innen 12.09.2011, til konto:         4345.11.02797
(Husk å før på navn og mailadresse ved innbetaling)

Ved behov for tilrettelegging eller spørsmål, send mail til: stud.fortid@gmail.com

—————————————————————————————————————-

Den andre nyheten er mer internt:

GEOLF har fått seg et nytt styre! 🙂 Følgende personer ble valgt ved allmøte, 30. august 2011:

Leder:                                  Jirka Konietzny
Nestleder:                         Sille Marie Myreng
Økonomiansvarlig:         Marte Åros Eriksen
Medlemsansvarlig:         Guro Skogen Grøndalen
Eventansvarlig:                Kristiane Midtaune (+ Guro Johnsen Øigarden)
Web-ansvarlig:                 André Sæther Berger
GeoGym-ansvarlig:        Kristoffer Helgesund Grud
Styremedlem:                  Per Olav Kalvå

Vi gleder oss til å løfte GEOLF til nye høyder! Oppdatering på «Styret» fanen vil skje snart.