«Wind of Change» – Filmkveld på Selskapssiden, Samfundet

Da begynner vi GEOLF-året tidlig med en liten informasjonsbit fra GI (Geografisk Institutt) om filmen

«Wind of Change», som har premiere
onsdag 24. august
kl. 18.00,
på Selskapssiden på Samfundet.

Filmen handler om en familie i Kenya som lever av jordbruk, og hvordan klimaendringene påvirker deres liv.

NB! Dette er et arrangement av SPIRE, utviklingsfondets ungdom.

Litt bakgrunnsinformasjon:

«I 2011 opplever Øst-Afrika den verste tørken på 50 år. Filmen gir tørken et menneskelig ansikt og viser en mann og en familie som kjemper i kampen mot globale og lokale menneske­skapte klimaendringer. Vi følger tett på familiens hverdagsliv gjennom familiefaren Kisilus sin videoblogg.  Dokumentaren er inspirert av sosialantropologi, og gir et godt innblikk i hvilke utfordringer Kisilu og hans familie møter når sesong for regn, sol og vind er i endring og ulike måter de prøver å tilpasse seg dette på.  Filmen søker å gi en stemme til Sør og vise at klimaendringer ikke først og fremst dreier seg om fortvilte isbjørner på isflak som smelter, men om mennesker! Se også event på Facebook.

I forkant av filmen vil vi fortelle litt om Spire, en ungdomsorganisasjon som jobber for en rettferdig/bærekraftig fordeling av verdens ressurser. Vi ønsker å se de store sammenhengerne bak det som skaper urettferdighet. Derfor har vi fokus på miljø, matsikkerhet og internasjonal handel. Spire påvirker politikere i Norge og internasjonalt for å skape endring. Vi samarbeider med ungdom i Sør og driver informasjonsarbeid for å inspirere norsk ungdom til handling. Vi er Utviklingsfondets ungdomsorganisasjon.» (Kilde: Arrangementsiden på Facebook)

GEOLF anbefaler alle å ta seg litt tid for å se filmen 🙂